Печат 

Прилагаме политиката на производителите на LCD монитори по отношение на дефектни пиксели и събпиксели.
"Офисленд" ООД спазва установените от самите производители стандарти.
ПОЛИТИКАТА ЗА ДЕФЕКТНИ ПИКСЕЛИ И СЪБПИКСЕЛИ СЕ ПРИЛАГА ОТ МОМЕНТА НА ПРОИЗВОДСТВО, Т. Е. ПРИЛАГА СЕ И ЗА ЧИСТО НОВ, ТОКУ-ЩО ОТВОРЕН МОНИТОР.
Оптичната и механична ергономичност на LCD мониторите се определя от международния стандарт ISO 13406-2. Той определя следните ключови параметри:

  1. Яркост
  2. Контраст
  3. Отражения
  4. Цветове
  5. Яркостна и цветова еднородност
  6. Четимост на шрифтове
  7. Трепкане
  8. Пикселни дефекти

Всеки пиксел се състои от 3 събпиксела – един червен събпиксел, един зелен събпиксел и един син събпиксел. Следователно ПИКСЕЛ И СЪБПИКСЕЛ НЕ СА ЕДНО И СЪЩО.
Според броят на допустимите дефектни пиксели и събпиксели от критерий 8 – пикселни дефекти, ISO 13406-2 дефинира 4 класа LCD панели. Във всеки клас има различни видове дефекти.
Общият брой пиксели на екрана се изчислява като се има предвид разделителната способност на LCD монитора. Умножават се броят пиксели по хоризонтал и вертикал. Например, при 19” LCD монитор с разделителна способност 1280 х 1024 имаме 1280*1024 = 1 310 720 пиксела. При 20.1” LCD монитор с разделителна способност 1600 x 1200 имаме 1600*1200 = 1 920 000 пиксела.

Допустим брой дефектни пиксели и събпиксели за един милион пиксела според ISO13406-2
Тип дефект
A
B
C
D
E
Клас
Постоянно светещ пиксел
Постоянно несветещ пиксел
Събпиксел, постоянно светещ, постоянно несветещ или мигащ
Клъстер от пиксели в радиус 5х5 точки
Клъстер от събпиксели в радиус 5х5 точки
I
0
0
0
0
0
II
2
2
5
0
2
III
5
15
50
0
5
IV
50
150
500
5
50

Клас 1 е за военни медицински или други критични приложения.
Клас 2 е масовият клас за потребителска техника.

Производители